ห้องพักรวม 4 เตียง

ดูเพิ่มเติม

ห้องพักหญิง 4 เตียง มีห้องน้ำในตัว

ดูเพิ่มเติม

ห้องพักรวม 6 เตียง

ดูเพิ่มเติม

ห้องพักรวม 10 เตียง

ดูเพิ่มเติม

ห้องเตียงดับเบิ้ล ห้องน้ำรวม

ดูเพิ่มเติม

ห้องเตียงดับเบิ้ล มีห้องน้ำในตัว

ดูเพิ่มเติม